FUNDACJA

Fundacja Warmia i Mazury działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach. Fundacja prowadzi działalność w kraju oraz za granica zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami.

Celem fundacji jest wspieranie osób zamieszkałych na terenach popegeerowskich. Mając na uwadze obecną trudną sytuację mieszkańców terenów wiejskich w województwie Warmińsko-Mazurskim, w szczególności byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych i ich rodzin, realizując cele i zasady działania fundacji określone statutem, popieramy każde działania dążące do poprawy sytuacji społeczno - gospodarczej środowiska wiejskiego.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Design by Konrad Barański